Home

Peter Drenth is gekwalificeerd specialist voor de bediening van nautische objecten en inzetbaar als brug- en sluiswachter en als operator bedieningscentrales.

Verder kan Peter Drenth worden ingehuurd als havenmeester en als jachtschipper.